خدمات پرده

خدمات پرده شامل: شتشو، اصلاح دوختی، نصب، اندازه‌گیری و دوخت می‌باشد. در صورت نیاز برای هرکدام از موارد ذکر شده از طریق فرم زیر ثبت درخواست نمایید.
  شستشواصلاح دوختینصباندازه‌گیریدوخت


  خدمات ما:

  طراحی و دیزاین پرده

  نصب و دوخت پرده

  اصلاح پرده‌های مشتری برای منزل جدید

  اندازه‌گیری و طراحی در منزل بصورت رایگان

  مشاوره خرید پارچه به صورت مجازی

  مشاوره خرید پارچه با مراجعه به منزل همراه با پارچه و کالیته

  ×

  با ما در تماس باشید:۰۹۳۷۱۷۳۴۵۴۹  ۰۹۱۲۷۶۹۷۱۴۳

  × تماس