• تلفن: ۰۹۱۲۷۶۹۷۱۴۳ و ۰۹۳۷۱۷۳۴۵۴۹
  • اینستاگرام: lashani_curtain@
  • ساعات کاری: 08:00-17:00
 

نمونه کارها پرده

   
خدمات ما:

طراحی و دیزاین پرده

نصب و دوخت پرده

اصلاح پرده‌های مشتری برای منزل جدید

اندازه‌گیری و طراحی در منزل بصورت رایگان

مشاوره خرید پارچه به صورت مجازی

مشاوره خرید پارچه با مراجعه به منزل همراه با پارچه و کالیته