• تلفن: ۰۹۱۲۷۶۹۷۱۴۳ و ۰۹۳۷۱۷۳۴۵۴۹
 • اینستاگرام: lashani_curtain@
 • ساعات کاری: 08:00-17:00
 

تماس با ما

   

تماس با ما

  اطلاعات تماس

  تلفن(1):۰۹۱۲۷۶۹۷۱۴۳
  تلفن(2):۰۹۳۷۱۷۳۴۵۴۹
  اینستاگرام: lashani_curtain@
  ساعات کاري: شنبه تا پنجشنبه 08:00 – 17:00